Zvon pro Bartoloměje

Úvod

Na věžích našich kostelů a chrámů jsou zavěšené zvony, jimiž se zvoní při nejrůznějších příležitostech. Nejčastěji jsou věřící zváni k účasti na bohoslužbách, zvoní ráno, v poledne a večer, tedy v době, kdy se modlíme Anděl Páně a při různých slavnostních příležitostech.

Někdy bývá na zvonu nápis: „Vivos voco, mortuos plango“ – „Živé svolávám, mrtvé oplakávám. Zvláštní postavení měl tzv. umíráček, jímž se zvonila hodinka, když někdo zemřel. Na věži plzeňského kostela bylo celkem 5 zvonů. Celá zvonová sestava byla pořízena v 15. století. Příliš mnoho zpráv o těchto zvonech se nedochovalo. V roce 1835 vyhořela věž kostela a zvony na věži se roztavily. O tři roky později byly pořízeny zvony nové: Největší Bartoloměj, zvaný lidově Bárta, Marie, Jan, Anna a Prokop. Za první světové války byly zvony sneseny a roztaveny. Největší Bartoloměj byl tehdy rozbit přímo na věži a po kusech shazován na náměstí. Zůstal pouze zvon Prokop, který přežil i druhé zabavení zvonů před více jak 70 lety.

V roce 1994 byl pořízen zvon Anna. Již v roce 2001 byla snaha o doplnění chybějících zvonů, ale teprve loňského roku se podařilo vzbudit zájem veřejnosti a také i sponzorů. Upřímně děkuji všem dárcům za jejich finanční dary. V lednu letošního roku proběhlo výběrové řízení a vyhrála jej firma Zvonařství Manoušek z Prahy.

Výroba zvonu Maria

Zvon Maria
Zvon Maria

Zvon Jan

Odlévání se uskutečnilo 23.8.2013.

Zvon Jan
Zvon Jan
Zvon Jan