Zvon pro Bartoloměje

Historie

Plzeňské zvony

První zvon rozezněl kostel sv. Bartoloměje již v roce 1446. Byl pojmenován podle patrona kostela - Bartoloměj. V první polovině 16. století měl kostel již 5 zvonů. Všechny se však při požáru 6. 2. 1835 zřítily a později byly rozbity a roztaveny. Ihned se však začalo pracovat na nových. Již 15. 6. 1835 byly slavnostně pokřtěny 4 nové zvony nazvané Anna, Prokop, Jan a Marie. Hlavní zvon Bartoloměj – lidově zvaný Bárta – byl ulit a na věž vynesen roku 1838. Podle tehdejšího arcibiskupa však neměl hezký zvuk a tak ho v roce 1854 nahradil zvon nový. V té době byl 2. největším zvonem v Čechách. Během 1. světové války - v lednu 1917 - byly zvony Bárta, Marie a Anna rozbity a použity pro výrobu děl a munice. V roce 1931 byly obnoveny, ale v době nacistické okupace byly opět roztaveny. Jediným zvonem, který se dochoval z roku 1835, je zvon Prokop, kterého v roce 1994 doplnil ještě zvon věnovaný sv. Anně.

Zvon Bárta

Zvon zvaný lidem „Bárta“, odlit poprvé roku 1446.

Od 6. století byly na kostelních věžích zavěšovány zvony, které od 13. století dostaly v podstatě dnešní tvar. Sloužily jak k účelům bohoslužebným, tak i k světským. Svolávaly obyvatele nejen k bohoslužbám, oznamovaly různé náboženské úkony, ale bouřily také lidi k ohni a k jiným katastrofám, zvonilo je jimi proti bouřkám, rozháněly se mraky apod. poněvadž byly součástí kostela, byly vzácné a drahé, téměř posvátné předměty, před zavěšením na věž byly slavnostně křtěny a dostávaly jména světců a světic často podle zasvěcení kostela.

Zvon Bárta

Tak tomu bylo i v Plzni. Podle starých zpráv byl pro farní kostel slit zvon v r. 1411, v r. 1446 pak nový a velký, pojmenován byl podle patrona chrámu Bartolomějem. V první polovině 16. Stol. bylo na věži již pět zvonů. Při požáru věže 6.2. 1835 se však všechny zřítily, rozbily a roztavily. Ihned byly podniknuty kroky, aby byly ulity nové. Úkolu se ujal plzeňský zvonař Václav Perner a již 15.6. 1835 byly slavnostně pokřtěny čtyři zvony, a to Anna, Prokop, Jan, Marie. Byla pro ně postavena prozatímní dřevěná věž u šternberské kaple. Hlavní zvon Bartoloměj, lidově zvaný Bárta, byl ulit až 1838 opět Václavem Pernerem a zavěšen na věži. Arciděkan však vytýkal, že zvon nemá vhodný zvuk a po dlouhém sporu dosáhl toho, že v r. 1853 byl rozbit. Ulití nového zvonu bylo svěřeno Karlu Bellmannovi z Prahy a r. 1854 byl již pokřtěn a zavěšen. Po pražském Zikmundovi ze svatovítského chrámu to byl největší zvon v Čechách. Bohužel válečné události přivodily jeho konec. Pro výrobu děl a munice bylo potřeba stále více kovu, zejména zvonoviny (směs cínu a mědi) a tak bylo r. 1916 rakouskou vládou nařízeno rekvírování zvonů. I plzeňské zvony neunikly tragickému osudu a v lednu 1917 byly rozbity Bárta, Marie, Anna. Plzeňští věřící usilovali, aby na věži byly opět všechny zvony, a tak r. 1931 se podařilo, že firma Rudolf Perner z Českých Budějovic ulila nové tři zvony, jejíž výzdobou, reliéfy, byl pověřen vynikající umělec Josef Drahoňovský. Zvony byly v říjnu 1931 slavnostně pokřtěny a zavěšeny na věži (Bárta vážil 4373kg). Ale ani to však nebyl konec zvonové historie, neboť za nacistické německé okupace, z nařízení německé správy, byly opět zničeny. A tak zvonová stolice plzeňského Bárty je opět opuštěna.

„Loučíme se s novými zvony arciděkanského kostela, které byly pořízeny za blahovolné pomoci plzeňského obyvatelstva, hlavně měšťanského pivováru a peněžních ústavů plzeňským v roce tisícím devítistém třicátém prvém. Doufám, že rozloučení je jen dočasné a že dle slibů státních úřadů dočkáme se jejich návratu.“

Zvon Prokop

Ulit v r. 1835, krátce po požáru věže.

Dostal jméno Prokop na památku generála hraběte Prokopa Hartmanna z Klarsteinu, velitele plzeňské vojenské posádky, který svým rozhodnutím vyslat vojáky k hašení, kostel zachránil. Svědčí o tom i nápis na něm:

„Když nás blesk na věži spálil,
A již kostel staletý,
Z dvou stran počal hořeti,
Tu nás Prokop mužně hájil,
Celé město jest ochránil,
Muž přeslavné paměti,
6. února 1835.“

Plášť zvonu je ozdoben obrazem sv. Prokopa. Byl to nejmenší zvon ze všech a váží 547 kg. Proto asi byl uchráněn od všech rekvírovacích akcí a zůstal na věži do dnešní doby.

Svatý Bratoloměj ve zvonařství
Svatý Bratoloměj ve zvonařství
Svatý Bratoloměj ve zvonařství